THẠC SĨ BẬC 9

Master of Hotel Management Level 9

Thạc sĩ Quản trị Khách sạn Bậc 9

(Master of Hotel Management Level 9)

 • Trình độ khung đánh giá chất lượng New Zealand (NZQA): 9
 • Số tín chỉ: 180

Mục tiêu của chương trình Thạc sĩ Quản trị Khách sạn là nhằm nâng cao khả năng của sinh viên trong việc:

 1. Quản lí các hoạt động liên quan đến bộ phận các mảng như ăn uống, lễ tân, buồng phòng và quản lí vật liệu.
 2. Có khả năng giao tiếp làm việc, quan hệ với nhân viên, khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên một cách hiệu quả.
 3. Phụ trách phát triển dự án và triển khai phân tích nhu cầu và các nghiên cứu khả thi.
 4. Định hình những mục tiêu dài hạn cho khách sạn.
 5. Hỗ trợ phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
 6. Nhận biết được các vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp.
 7. Phát triển và đưa ra các chủ đề chiến lược liên quan tới những nguồn tài nguyên có sẵn và mục tiêu của công ty

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Nâng cao kỹ năng quản lý cao cấp, tăng cường lợi thế cạnh tranh.  

Sinh viên có định hường học cao hơn nữa sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Khách sạn có thể tìm kiếm các chương trình Thạc sĩ nghiên cứu, Tiến sĩ ở New Zealand và nước ngoài. Những sinh viên muốn đi làm sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Khách sạn hoặc đã có kinh nghiệm thực tế có thể làm việc ở nhiều vị trí quản lí trong ngành dịch vụ du lịch – khách sạn – nhà hàng như Quản lí Cơ sở Vật chất, Giám đốc bộ phận ăn uống, Giám đốc bộ phận tiền sảnh (lễ tân), Tổng giám đốc, Quản lí Khách sạn, Giám đốc Bộ phận Buồng phòng, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Đối ngoại, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Khu vực, Giám đốc bộ phận phòng khách

Điều kiện tuyển sinh

Ứng viên cần có bằng tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, Quản lí hoặc liên quan đến ngành dịch vụ du lịch – khách sạn – nhà hàng với điểm trung bình ở bậc 7 là B+ trở lên. Các bằng cấp ở các ngành khác có thể được xem xét nếu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ngành dịch vụ du lịch – khách sạn – nhà hàng ở cấp giám sát hoặc tương đương. Ngoài ra các ứng viên không nói tiếng anh như ngôn ngữ chính cần có điểm IELTS 6.5 hoặc tương đương.

 

 

Lịch nhập học 2018

 Ngày nhập học

 • 5 February 2018
 • 23 April 2018
 • 16 July 2018
 • 1 October 2018

  Kỳ nghỉ

 • 16 December 2017 - 11 February 2018
 • 21 April 2018 - 29 April 2018
 • 7 July 2018 - 22 July 2018
 • 29 September 2018 – 7 October 2018
 • 15 December 2018 – 18 February 2019

PIHMS Intake Dates 2020

 

Enrolment Dates 2020

 • 20 July 2020
 • 5 October 2020

Vacation Dates 2020/21

 • 18 July - 26 July 2020
 •  3 October - 11 October 2020
 • 19 December 2020 - 7 February 2021

Enrolment Dates 2021

 • 1 February 2021
 • 19 April 2021
 • 12 July 2021
 • 27 September 2021


Click the image below for a copy of the Student Handbook

Download Student Handbook